You are hereUw privacy

Uw privacy


Deelnemen aan een onderzoek van CROW Kennispanel gebeurt altijd volstrekt anoniem. Al uw antwoorden worden losgekoppeld van uw e-mailadres of andere persoonsgegevens die u heeft ingevuld. De antwoorden worden op die manier anoniem verwerkt en slechts samengevat gerapporteerd. Uw persoonlijke gegevens worden dus uitsluitend gebruikt ten behoeve van het onderzoek en uiteraard niet om u iets te verkopen of toe te sturen.

Wat voor soort informatie vragen we van u en waarom?

Op het moment dat u zich inschrijft stellen wij u een aantal vragen over uw persoonlijke en werksituatie. Deze gegevens maken het mogelijk de resultaten van onderzoeken zinvol te interpreteren.

Daarnaast is het van belang dat wij voor de verschillende onderzoeken een groep mensen uitnodigen die een goede afspiegeling vormen van onze samenleving. Op deze wijze zorgen we ervoor dat de conclusies, die op basis van het onderzoek worden getrokken, ook gelden voor de gehele bevolking. Alle overige persoonsgegevens worden alleen gebruikt om u uit te nodigen voor onderzoeken die voor u relevant en interessant zijn.

CROW Kennispanel hanteert de volgende regels met betrekking tot het doen van onderzoek:

CROW Kennispanel voert onderzoek altijd objectief en volgens algemeen aanvaarde en wetenschappelijke geverifieerde principes uit. Wij houden ons daarbij aan nationaal en internationaal geldende wetgeving die van toepassing is in de landen die betrokken zijn bij een onderzoeksproject.

Het e-mailadres en de andere gegevens die bij CROW Kennispanel bekend zijn, zullen nooit gebruikt worden voor andere doelen dan waarvoor de gebruiker bewust heeft aangegeven dat het mag worden gebruikt. Verder zullen deze gegevens nooit verkocht, gegeven, verhuurd, of op andere manieren uitgewisseld worden met derden.

Het meewerken aan een onderzoeksproject van CROW Kennispanel gebeurt op volkomen vrijwillige basis en het is voor de respondent dan ook op elk moment mogelijk zijn of haar medewerking te stoppen.